Általános szerződési feltételek

Az Eladó:

Eladó neve:

Családi Gondoskodás Bt

Eladó címe:

Magyarország, Kecskemét 6000 Darázs u. 1.

Adószám:

HU 20348375-2-03

Pénzintézet neve:

Fókusz Takarékszövetkezet

Cégjegyzékszám:

03-06-109084

   A Szerződés tárgya:
Az Eladó a csaladellato.hu webáruházban elektronikus kereskedelmi tevékenységet folytat, az itt eladásra kínált termékeket a Vásárló megvásárolja.

Feltételek:
csaladellato.hu webáruházban mindenki vásárolhat, aki a vásárlás végén a megrendelő űrlapot valós adatok alapján kitölti, jelen üzletszabályzatot elfogadja és magára nézve azt kötelező jellegűnek tekinti. Az Eladó által nem visszaigazolt rendeléseket nem áll módunkban elfogadni.

A bemutatott termékek:
A bemutatott termékek jellemzői az árucikkek információs oldalairól tudhatók meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az adott termék beszállítója a felelős. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is.

Garancia és szavatosság:
Az Eladó az általa eladott árukra terméktípustól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő, vagy jótállás, és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve. Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A csaladellato.hu webáruházban kizárólag új, garanciális termékek kerülnek eladásra, a garancia a számla eredeti példányával, vagy annak másolatával érvényesíthető. Az Eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak. Nem rendeltetésszerű tárolásból eredő károk esetén az Eladó a termékekre semmiféle garanciát nem vállal.

Rendelés:
csaladellato.hu webáruházban történt rendeléssel minden Vásárló kijelenti, hogy elfogadja az Üzletszabályzatot, magára nézve azt kötelező érvényűnek tartja, tisztában van a rendelés menetével. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, ha a Vásárló a megrendelő űrlapot maradéktalanul, helyesen, valós adatokkal kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az Eladó felelősséget nem vállal. Szállítás: A csaladellato.hu  webáruházban megrendelt termékeket az Eladó személyesen kiszállítja. A megrendelés végösszege tartalmazza a kiszállítást.

Fizetés:

Kézpénzben a termékek átvételekor.


A vásárlástól való elállás joga:
A Vásárló jogosult a megrendelést követően, de legkésőbb 48 órával a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ezt az igényét az online ügyfélszolgálat telefonszámán és e-mailben jeleznie kell. Ebben az esetben a Vásárlót semmilyen költségviselés nem terheli. Amennyiben a Vásárló az áruk kiszállításakor eláll a vásárlástól, úgy kötelezettséget vállal kártérítés címén a vételár 20%-ának megfizetésére az Eladó részére. A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával felmerült költségeket. Az Internetes áruház kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vásárló részére megtéríteni. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Amennyiben jelen pontban felsorolt termékekről felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan hibás, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, az Eladó a termékre 7 napos cserelehetőséget biztosít az Internetes áruházban.

Felelősség korlátozása:
csaladellato.hu webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét, és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
- Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat
- Bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza az Internetes áruház akadálytalan működését és a vásárlást
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
- Bármely levél - független attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - de főleg bármilyen adat elvesztése
- Bármely szoftver nem megfelelő működése
- Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei

Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vismajor esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll. Az Eladó az Internetes áruházban szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás az Internetes áruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe, így az ez előtti megrendelésekre nem vonatkozik.

Személyes adatok:
A vásárlók személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden vásárlónak joga van elérni, helyesbíteni, vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt. Az Eladó a megrendelések során rögzített adatokat kizárólag a vásárlás lebonyolításához használja fel és a termékkel kapcsolatos információk átadásához, azokat harmadik félnek nem adja át.--

Üdvözlettel:

Király család
Családi Gondoskodás Bt.